تبلیغات
جهان برتر - بلعیدن عجیب سوسمار عظیم جثه توسط مار شاهی ( تصویری)
منوی اصلی
جهان برتر

این تصاویر در آریزونای امریکا برداشت شده است. مار شاهی بیابانی در مدت ۵ ساعت یک سوسمار عظیم جثه را می بلعد. عکاسان برای حفظ آرامش مار در هنگام صرف غذا، اطرافش را با تابلوهای محافظ احاطه کرده اند تا از ماشین های عبوری در امان بماند.


taknaz.ir at site
 
taknaz.ir at site
 
taknaz.ir at site
 
taknaz.ir at site
 
taknaz.ir at site
 
taknaz.ir at site