تبلیغات
جهان برتر - درخت شگفت انگیز ( تصویری)
منوی اصلی
جهان برتر

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز، قلمرو حیوانات
این تصاویر مربوط به درختی در پارکی در فلوریدا می باشد

هنرمندان بسیاری روی این درخت کار کردند تا شکل نزدیک به 400 حیوان را روی آن ایجاد کتتد

 


درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز ( تصویری)

 

درخت شگفت انگیز ( تصویری)