alpha team جمعه 10 تیر 1390 12:16 ب.ظ نظرات ()

آیا میدانستید که: در مجسمه هایی که برای یادبود سربازها میسازند:
اگر 2 پای اسب بالا باشد آن سرباز در میدان جنگ کشته شده.
اگر 1 پای اسب بالا باشد سرباز بر اثر جراحات ناشی از جنگ مرده.
اگر 4 پای اسب روی زمین باشد آن سرباز به مرگ طبیعی مرده


 


آیامیدانستید که: مهاجرین انگلیسی در استرالیا با حیوان عجیبی روبرو شدند که بسیار بالا و دور می پریده. هنگامیکه از بومیان در مورد این حیوان با حرکات بدن پرسیده اند آنها در جواب گفته اند:
Kan Ghu Ru
که در زبان انگلیسی به Kangaroo تبدیل شده است.
در حقیقت منظور بومیان این بوده که "ما منظور شما را نمی فهمیم".


آیا میدانستید که: در زمان جنگهای باستانی هنگامی که سپاهیان بدون تلفات از جنگ بر میگشته اند پلاکاردی حمل میکردند که روی آن نوشته بود:
( تعداد تلفات 0)
( 0 Killed )
ریشه OK از این اصطلاح است.آیا میدانستید که: ماهیچه های قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟


آیا می‌دانستید که: 111،111،111 × 111،111،111 = 12،345،678،987،654،321آیا میدانستید که: قویترین ماهیچه بدن، ماهیچه زبان است؟


آیا میدانستید که: طبق آمار افراد از عنکبوت بیش از مرگ می ترسند؟


آیا میدانستید که:  خرسهای قطبی چپ دست هستند؟


آیا میدانستید که: سوسمارها نمیتوانند زبانشان را بیرون بیاورند؟


آیا میدانستید که: مراکز چشایی  پروانه روی پاهایش قرار دارد؟


آیا میدانستید که: سوسکها تا 9 روز پس از، از دست دادن سرشان قادر به زنده ماندن هستند و تنها به این دلیل می میرند که نمیتوانند چیزی بخورند؟


آیا میدانستید که: صدای اردک اکو ندارد وهیچکس هم دلیل آنرا نمیداند؟


آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید با چشم باز عطسه کنید؟

 

آیا میدانستید که: ستاره های دریایی مغز ندارند؟


آیا میدانستید که: ادیسون از تاریکی می ترسیده است ؟


آیا می‌دانستید که: ریشه کلمه "Cemetry" (قبرستان) در حقیقت کلمه یونانی "Koimetirio" به معنی "خوابگاه" است؟


آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید آرنج خود را لیس بزنید؟
 

آیا میدانستید که: پشه ها دندان دارند؟


آیا میدانستید که: 80% افرادی که این مطلب را میخوانند سعی می کنند آرنجشان را لیس بزنند؟